Privacyverklaring

Leuk dat je mijn website bezoekt. Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op.

Over mij

AniqUe | Persoonlijk Leiderschap

Hoge Ham 83
5104 JC Dongen

KvK-nummer: 85769517
Contactpersoon: Anique van Dijck
E-mailadres: info@aniquevandijck.nl

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik (mogelijk)

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • (Bedrijfs)adres
 • Factuurnummer
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Social media accountnamen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie, op een intakeformulier en telefonisch
  IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of via een leidinggevende of ik haal deze uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen (social media).

Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven:

Overeenkomst
Om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren, heb ik contactgegevens nodig en worden soms enkele aantekeningen gemaakt. Deze gegevens worden enkel verwerkt op de grondslag noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Contact
Ik heb en houd graag contact met je, wanneer je zelf eerst het initiatief hebt genomen om contact met mij op te nemen of wanneer we vanwege een coachingstraject of training graag contact onderhouden. De inhoud van de e-mail, je naam en e-mailadres verwerk ik met het doel om op je bericht te kunnen reageren.

Nieuwsbrief
Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij me bent of omdat je jezelf daarvoor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen en werk met het programma Mailblue. Dit programma zorgt ervoor dat mailberichten worden verzonden en laat mij vervolgens zien of mijn mailtjes goed gelezen worden. Ik gebruik deze informatie om de inhoud beter af te stemmen op jouw behoeften.  Onder elke nieuwsbrief bied ik je de mogelijkheid aan om je uit te schrijven.

Facturatie
Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens zeven jaar. Het is een wettelijke verplichting om deze gegevens te verwerken.

Gerechtvaardigd belang
We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. Om op een zo gewoon mogelijke manier contact met je te kunnen hebben en terug te kunnen halen of we eerder contact hebben gehad, terwijl de gegevens geen grote invloed hebben op jouw privacy, mogen we ons gerechtvaardigd belang hiervoor inzetten.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

AniqUe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat betekent:

 • Persoonsgegevens opgegeven bij het bestellen van producten of afnemen van diensten: tot maximaal 7 jaar. Ik ben dit wettelijk verplicht voor mijn administratie.
 • Persoonsgegevens en inhoud e-mail bij contact: De gegevens worden tot maximaal 5 jaar na het einde van de overeenkomst of het coachingstraject bewaard, zodat op deze gegevens bij een eventueel vervolgtraject teruggevallen kan worden. De grondslag die ik hiervoor gebruik is het gerechtvaardigd belang.
 • Persoonsgegevens doorgegeven bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, totdat jij je uitschrijft. Ik doe dit op de grondslag toestemming.
 • Persoonsgegevens achtergelaten bij het invullen van contactformulieren: tot 6 weken na het laatste contact, om er zeker van te zijn dat alle vragen beantwoord zijn

Delen van persoonsgegevens met derden

AniqUe verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden.

In sommige gevallen deel ik jouw gegevens met derden om te verwerken. Denk hierbij aan mijn accountant, de webmaster, de hostingpartij, onze mailprovider en Google.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in de opdracht, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. AniqUe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraag-baarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@aniquevandijck.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

AniqUe neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@aniquevandijck.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

AniqUe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Actuele versie januari 2023