Stil staan om vooruit te komen

12 december 2022

Persoonlijke innovatie vraagt om reflectie en ruimte maken om te kunnen groeien, net als in de natuur.

Om los van alle rollen, verantwoordelijkheden en verplichtingen, stil te staan bij wat het jaar jou heeft gebracht. En te oogsten, vieren en verankeren wat goed was.

En loslaten wat niet meer dient, zoals de bomen hun bladeren laten vallen. Zodat je ruimte maakt voor groei, in jouw leven en leiderschap.

Want wat een bewogen jaar was het!

Wereldwijd en ook dichter bij huis zijn we getuige van oorlog en crisissen en is er weerstand tegen grensoverschrijdend gedrag. De zgn. tussenfase waarin we behoefte hebben aan nieuw perspectief en leiderschap

Ook in ieders persoonlijk leven is er sprake van nieuwe fases en transities, getuige de arbeidsmarktkrapte, het omgaan met hybride werken en de behoefte aan een mensgerichte (werk)omgeving.

Hoe bewogen was jouw jaar?

Waar stond jij aan het begin van dit jaar en waar sta je nu?

Weet jij nog wat je dit jaar allemaal hebt gedaan, beleefd en wat er is gebeurd? In je werk, in je gezin, familie, met vrienden? En hoe je dat ervaren hebt?

Denk je nu aan de behaalde resultaten, de mijlpalen die er waren en de ‘grotere’ momenten die je hebt onthouden? Ga ook naar de uitdagende situaties, verdrietige ervaringen of andere moeilijke momenten die er ongetwijfeld waren. Ook dan kom je tot mooie en zelfs verrassende inzichten en ervaar je rust, kracht en dankbaarheid.

Stil staan om vooruit te komen helpt je groeien in jouw leiderschap. In die reflectie en vertraging ligt namelijk zoveel moois verscholen. Dit kan dan in het nieuwe jaar tot bloei komen in jou!

Heb een heerlijke decembermaand met al die je dierbaar zijn ✨!

Alle blogs